Prawo jazdy kategorii B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodami osobowymi z przyczepą pod warunkiem, że jest to przyczepa lekka, czyli taka, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750kg. W innym razie suma dopuszczalnych mas całkowitych pojazdu i przyczepy nie może przekroczyć 3,5 tony, a masa własna samochodu musi być większa niż dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy.

Prawo jazdy kategorii B+E

W przypadku gdy masa całkowita przyczepy przekracza 750kg lub suma dopuszczalnych mas całkowitych pojazdu i przyczepy przekracza 3,5 tony musisz posiadać prawo jazdy kategorii B+E.